پس از وقفه ای چند ماهه در ده روز آینده ورژن جدید وب سایت پارس فوتسال راه اندازی خواهد شد در ورژن جدید وب سایت علاوه بر تحلیل های فنی و مطالب و ویدئو های آموزشی تفریحی تحلیلی شاهد خدمات و امکانات جدیدی خواهید بود .